Статьи

Personálna a outsourcingová agentúra Europa Workintense

Verze pro tiskPDF verze
Personálna a outsourcingová agentúra Europa Workintense

Mezinárodná personálna a outsourcingová agentúra Europa Workintense spol. s r. o. bola založená v roku 1995 a dnes je jednou z najväčších poskytovateľov personálno-poradenských služieb v centrálnej a východnej Európe.

Máme zastúpenie vo väčšine krajín centrálnej a východnej Európy, v našich pobočkách pracuje veľký počet ľudí. To nám umožňuje vykonávať nábor zamestnancov z rôznych krajín a regiónov bez zapojenia dodatočných zdrojov a sprostredkovateľov.

Počas svojho pôsobenia spoločnosti Europa Workintense získala zaslúženú reputáciu lídra v oblasti náboru a výberu zamestnancov robotníckych profesií a remesiel. Sme stabilnou a rozvíjajúcou sa personálnou a   outsourcingovou agentúrou a zvláštnu pozornosť venujeme rozvoju nových činností. V snahe lepšie reagovať na meniace sa potreby zákazníkov ponuku našich služieb neustále rozširujeme.

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti agentúrneho zamestnávania a výberu pracovníkov na stále pracovné úväzky. V našej ponuke služieb zaujíma významné miesto personálny leasing - dlhodobý prenájom pracovníkov a poskytovanie súvisiacej služby - temporary help - vyhľadanie a dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov a brigádnikov na výpomoc. Okrem týchto základných činností sa naša spoločnosť špecializuje tiež na outsourcing – realizáciu ucelených celkov výrobného procesu objednávateľa.

Pobočková sieť agentúry je rovnomerne rozprestrená po celej Českej republike – okrem Prahy nás nájdete v Brne, Ostrave, Plzni, Českých Budějoviciach a Mladej Boleslavi.

Naša spoločnosť postupne preniká na nové trhy. V roku 2011 sme otvorili pobočku v Poľsku (Wroclaw) a na Slovensku, kde tiež spolupracujeme s našimi zákazníkmi – domácimi i medzinárodnými podnikmi z rôznych odvetví.

Na pracovnom trhu Ukrajiny pôsobíme už viac ako 10 rokov a naším cieľom je poskytovať kvalitných a spoľahlivých pracovníkov pre našich zákazníkov a pomáhať ľuďom nájsť slušnú prácu.

Personálna a outsourcingová agentúra Europa Workintense disponuje najväčšou databázou uchádzačov o prácu v centrálnej a východnej Európe. V našej databáze sú preverení a kvalitní uchádzači, o.i. z Ukrajiny, ktorí už získali trvalý pobyt na území Českej republiky.

Spojenie vedomostí, unikátnej firemnej kultúry s kvalifikáciou a skúsenosťami, ktoré sme získali počas našeho pôsobenia, nám umožňuje ponúkať metódy a technológie výberu zamestnancov, ktoré sú preverené dlhodobou praxou, a tiež efektívnymi inovativnymi riešeniami v oblasti ľudských zdrojov.

Veľký dôraz kladieme jednak na kvalitu služieb, ktoré poskytujeme zamestnávateľom, a na strane druhej sa snažíme uchádzačom o zamestnanie zaistiť také zamestnanie, ktoré zodpovedá ich kvalifikačným a osobnostným predpokladom. Stále sa zvyšujúci počet našich spokojných zákazníkov ako zo strany zamestnávateľov, tak i zo strany uchádzačov o zamestnanie potvrdzuje, že tieto svoje ciele úspešne plníme.

Úspešná realizácia našich projektov v oblasti náboru a výberu zamestnancov nie je nič iného než výsledok dôveryhodnej spolupráce a vysokej kvalifikácie odborníkov spoločnosti Europa Workintense.

 Naše motto je „Naši ľudia - Váš úspech“. Snažíme se prilákať tých najlepších kandidátov pre našich klientov prostrednictvom našich kvalifikovaných a spoľahlivých pracovníkov, ktorí vždy svedomite plnia svoje pracovné povinnosti a tým prispievajúí k úspechu Vašej spoločnosti.

Ponuka našich služieb:

 •  Personálny leasing - zapožičanie agentúrnych zamestnancov na výkon dlhodobej práce u zákazníka;
 •  Temporary help - vyhľadanie a dočasné pridelenie agentúrnych zamestnancov a brigádnikov na krátkodobú výpomoc;
 •  Recruitment - vyhľadávanie a výber zamestnancov, nábor pracovníkov na rôznorodé pracovné pozície;
 •  Outsourcing - vykonávanie činností na základe zmluvy o dielo. Špecializujeme sa na najrôznejšie odvetvia priemyslu a služieb, kde je veľká potreba manuálne pracujúcích zamestnancov.

Hľadáte prácu? Naším uchádzačom ponúkame zamestnanie dlhodobého a krátkodobého charakteru formou dočasného pridelenia k uživateľovi. Naša rozsiahla ponuka práce vás zaručene prekvapí, ponúkame prácu v najrôznejších piemyslových odvetviach. Pomocou našej personálnej agentúry získate zamestnanie, ktoré bude v súlade s vašou kvalifikáciou.

Personálna agentúra Europa Workintense sa špecializuje predovšetkým na následujúce profesie:

Robotník s praxou v priemysle:

 •  stavebnom
 •  potravinárskom
 •  strojárenskom
 •  elektrotechnickom
 •  automobilovom
 •  polygrafickom
 •  nábytkárskom
 •  textilnom
 •  a tiež v poľnohospodárstve

Remeslá:

 •  zvárač
 •  murár
 •  sústružník
 •  zámočník
 •  plastikár
 •  natierač
 •  a ďalšie odborné práce

Ostatné profesie:

 •  manipulačný pracovník v logistických skladoch
 •  skladník
 •  obsluha na výrobných linkách
 •  vodič vysokozdvižných vozíkov
 •  upratovacie práce, chyžná, upratovačka
 •  opatrovateľ/opatrovateľka
 •  balič

Povolenie na prevádzkovanie personálnej činnosti

Spoločnosť Europa Workintense spol. s r.o. je ako personálna agentúra poistená proti úpadku a poskytuje činnosti na základe povolenia MPSV.

Personálna agentúra Europa Workintense spol. s r.o. je poistená podľa predmetu činnosti, ktorú prevádzkuje.

Ako si objednať služby spoločnosti Europa Workintense? Kontaktujte jednu z pobočiek spoločnosti Europa Workintense alebo zadajte Vašu objednávku na našich webových stránkach.

Pravidlá správania etického kódexu spoločnosti Europa Workintense spol. s r.o.